ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι τριετής. Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες στις 2-9-2012 είναι:

  1. Καρατζήμος Σπυρίδων - Πρόεδρος
  2. Τσιρώνη Βασιλική - Γραμματέας
  3. Παπαδίας Νικόλαος - Ταμίας
  4. Παπαχρήστος Αθανάσιος - Μέλος
  5. Ματσή Χαρίκλεια - Μέλος