ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΟ Σύλλογος ιδρύθηκε στις 25-9-1975 και απαριθμούσε 35 μέλη. Έπειτα από ψηφοφορία στις 11-8-1976 κατανεμήθηκαν τα αξιώματα ως εξής :

 1. Σακκάς Χρήστος - Πρόεδρος
 2. Ρούβαλης Σωτήριος - Αντιπρόεδρος
 3. Οικονόμου Χρήστος - Γραμματέας
 4. Ματσής Γεώργιος - Ταμίας
 5. Κωστάκης Δημήτριος - Μέλος
 6. Μπαγκλής Δημήτριος - Μέλος
 7. Ρούβαλης Στέργιος - Μέλος

Ο Σύλλογος έχει σκοπό :

 • την ανάπτυξη και προαγωγή των γενικών ζητημάτων που αφορούν το χωριό Ελεύθερο
 • την ενίσχυση και εξύψωση συναισθημάτων αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών
 • την πρόοδο της περιοχής, με τη μορφωτική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των κατοίκων, με την οργάνωση εκδρομών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αναζωογόνηση και συνέχιση των πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων
 • την εξασφάλιση της υγείας των κατοίκων με την αναδάσωση
 • την επίλυση προβλημάτων και εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας (εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών) και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών
 • την οργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων για τις ανάγκες και τα ζητήματα της περιοχής